Tin mới :
  Nhận định thị trường phiên 24/7: Tiếp tục hồi phục?         TTF: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018         PLP: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2/2018 so với quý 2/2017         KMR: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018         DRC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Vân Hoa       
Lọc cổ phiếu
Sử dụng công cụ Lọc cổ phiếu để lọc ra từ thị trường chỉ những công ty thỏa mãn điều kiện của bạn, qua đó tìm được công ty thích hợp để đầu tư.
Sàn Lĩnh vực :

Giữ phím Shift hoặc Ctrl trong khi click để lựa chọn nhiều lĩnh vực
0
kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm của bạn
  Cơ bản về doanh nghiệp
Thị giá vốn Từ   Đến   Tỷ
Số CP đang lưu hành Từ   Đến   nghìn
  Biến động giao dịch
Thay đổi trong ngày Từ   Đến   %
Thay đổi 7 ngày Từ   Đến   %
Thay đổi 30 ngày Từ   Đến   %
Thay đổi 3 tháng Từ   Đến   %
Thay đổi 6 tháng Từ   Đến   %
Thay đổi 1 năm Từ   Đến   %
Thay đổi 2 năm Từ   Đến   %
Thay đổi 3 năm Từ   Đến   %
Thay đổi 5 năm Từ   Đến   %
  Tăng trưởng doanh thu
Tăng trưởng doanh thu (Năm tài chính gần nhất) Từ   Đến   %
Tăng trưởng doanh thu (Dữ liệu 4 quý gần nhất) Từ   Đến   %
Tăng trưởng doanh thu (Quý gần nhất) Từ   Đến   %
Tăng trưởng doanh thu (Quý gần nhì) Từ   Đến   %
  Tăng trưởng lợi nhuận
Tăng trưởng lợi nhuận (Năm tài chính gần nhất) Từ   Đến   %
Tăng trưởng lợi nhuận (Dữ liệu 4 quý gần nhất) Từ   Đến   %
Tăng trưởng lợi nhuận (Quý gần nhất) Từ   Đến   %
Tăng trưởng lợi nhuận (Quý gần nhì) Từ   Đến   %
  Tăng trưởng EPS cơ bản
Tăng trưởng EPS (Năm tài chính gần nhất) Từ   Đến   %
Tăng trưởng EPS (Dữ liệu 4 quý gần nhất) Từ   Đến   %
Tăng trưởng EPS (Quý gần nhất) Từ   Đến   %
Tăng trưởng EPS (Quý gần nhì) Từ   Đến   %
  Tăng trưởng EPS pha loãng
Tăng trưởng EPS (Năm tài chính gần nhất) Từ   Đến   %
Tăng trưởng EPS (Dữ liệu 4 quý gần nhất) Từ   Đến   %
Tăng trưởng EPS (Quý gần nhất) Từ   Đến   %
Tăng trưởng EPS (Quý gần nhì) Từ   Đến   %
  Các chỉ số định giá
P/E Từ   Đến   lần
P/B Từ   Đến   lần
P/S Từ   Đến   lần
  Thu nhập trên mỗi CP
EPS cơ bản (Dữ liệu 4 quý gần nhất) Từ   Đến   đồng
EPS pha loãng (Dữ liệu 4 quý gần nhất) Từ   Đến   đồng
EPS cơ bản (Năm tài chính gần nhất) Từ   Đến   đồng
EPS pha loãng (Năm tài chính gần nhất) Từ   Đến   đồng
  Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp (Năm tài chính gần nhất) Từ   Đến   %
Tỷ lệ EBIT (Năm tài chính gần nhất) Từ   Đến   %
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD (Năm tài chính gần nhất) Từ   Đến   %
Tỷ lệ lãi ròng (Năm tài chính gần nhất) Từ   Đến   %
Tỷ lệ lãi gộp (Dữ liệu 4 quý gần nhất) Từ   Đến   %
Tỷ lệ EBIT (Dữ liệu 4 quý gần nhất) Từ   Đến   %
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD (Dữ liệu 4 quý gần nhất) Từ   Đến   %
Tỷ lệ lãi ròng (Dữ liệu 4 quý gần nhất) Từ   Đến   %
  Sức mạnh tài chính
Khả năng thanh toán nhanh (Quý gần nhất) Từ   Đến   đồng
Khả năng thanh toán hiện hành (Quý gần nhất) Từ   Đến   đồng
Nợ dài hạn/Vốn CSH (Quý gần nhất) Từ   Đến   %
Tổng nợ/Vốn CSH (Quý gần nhất) Từ   Đến   %
Tổng nợ/Tổng tài sản (Quý gần nhất) Từ   Đến   %
  Hiệu quả quản lý
ROE (Năm tài chính gần nhất) Từ   Đến   %
ROA (Năm tài chính gần nhất) Từ   Đến   %
ROE (Dữ liệu 4 quý gần nhất) Từ   Đến   %
ROA (Dữ liệu 4 quý gần nhất) Từ   Đến   %
  Chia cổ tức (Năm tài chính gần nhất)
Cổ tức hàng năm Từ   Đến   đồng
Tỷ lệ cổ tức/giá Từ   Đến   %
Tỷ lệ trả cổ tức Từ   Đến   %
  Khả năng hoạt động
Vòng quay vốn lưu động (Dữ liệu 4 quý gần nhất) Từ   Đến   Vòng
Vòng quay hàng tồn kho (Dữ liệu 4 quý gần nhất) Từ   Đến   Vòng
Vòng quay các khoản phải thu (Dữ liệu 4 quý gần nhất) Từ   Đến   Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Dữ liệu 4 quý gần nhất) Từ   Đến   Vòng
  Kết quả kinh doanh
Doanh thu (Năm tài chính gần nhất) Từ   Đến   Tỷ
Lợi nhuận từ HĐ SXKD (Năm tài chính gần nhất) Từ   Đến   Tỷ
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính (Năm tài chính gần nhất) Từ   Đến   Tỷ
Lợi nhuận sau thuế (Năm tài chính gần nhất) Từ   Đến   Tỷ
Doanh thu (Dữ liệu 4 quý gần nhất) Từ   Đến   Tỷ
Lợi nhuận từ HĐ SXKD (Dữ liệu 4 quý gần nhất) Từ   Đến   Tỷ
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính (Dữ liệu 4 quý gần nhất) Từ   Đến   Tỷ
Lợi nhuận sau thuế (Dữ liệu 4 quý gần nhất) Từ   Đến   Tỷ
  Cân đối kế toán
Tổng tiền mặt (Năm tài chính gần nhất) Từ   Đến   Tỷ
Tài sản lưu động (Năm tài chính gần nhất) Từ   Đến   Tỷ
Tài sản lưu động ròng (Năm tài chính gần nhất) Từ   Đến   Tỷ
Tổng tài sản (Năm tài chính gần nhất) Từ   Đến   Tỷ
Vốn chủ sở hữu (Năm tài chính gần nhất) Từ   Đến   Tỷ
Tổng tiền mặt (Dữ liệu 4 quý gần nhất) Từ   Đến   Tỷ
Tài sản lưu động (Dữ liệu 4 quý gần nhất) Từ   Đến   Tỷ
Tài sản lưu động ròng (Dữ liệu 4 quý gần nhất) Từ   Đến   Tỷ
Tổng tài sản (Dữ liệu 4 quý gần nhất) Từ   Đến   Tỷ
Vốn chủ sở hữu (Dữ liệu 4 quý gần nhất) Từ   Đến   Tỷ
Hiển thị kết quả - Lựa chọn cách bạn muốn hiển thị kết quả
Hiển thị bảng
Số lượng kết quả
Trang tin điện tử Công ty Chứng khoán Đông Á
Trụ sở chính : Tầng 2-3 Tòa nhà 468 NTMK, Q 3, TP HCM Điện thoại : (028) 3833 6333. Fax : (028) 3833 3891. Email : Das@dag.vn
Số giấy phép 57/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/8/2008 / Khi sử dụng cổng thông tin này, quý vị đã đồng ý với Thỏa thuận về
Sử dụng Dich vụ và Điều khoản Miễn trách dag.vn . Ghi rõ nguồn “dag.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.
Số người đang xem: 475
Số người đã xem: 0