Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần theo lô của Công ty Cổ phần đầu tư khai thác hồ thủy điện Thác Mơ do Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ sở hữu

28/12/2018 08:00

  

 THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THEO LÔ CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC HỒ THỦY ĐIỆN THÁC MƠ DO
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ SỞ HỮU

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 411/NQ-TMHPC-HĐQT ngày 27/12/2018. của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ về việc thông qua phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ xin thông báo như sau:
1. Tổ doanh nghiệp đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC HỒ THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
- Địa chỉ: Ấp 10, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
2. Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước; Nuôi trồng thuỷ sản nội địa; Khai thác thuỷ sản nội địa 
3. Vốn điều lệ công ty: 4.000.000.000 đồng
4. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
5. Hình thức chào bán: Chào bán cạnh tranh theo lô
6. Số lô cổ phần chào bán cạnh tranh: 1 lô, trong đó Số lượng cổ phần của một lô chào bán là 140.000 cổ phần
7. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức và cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trong Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ tại Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ.
8. Tổ chức chào bán cạnh tranh: CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á (DAS)
9. Cổ phần chào bán cạnh tranh: 
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông - Giá khởi điểm một cổ phần: 11.218 đồng/cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Giá khởi điểm một lô cổ phần: 1.570.520.000 đồng/lô
- Tổng số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh: 140.000 cổ phần - Bước giá: 1 đồng
- Số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
- Đặt cọc mua cổ phần: 10% giá khởi điểm một lô cổ phần
10. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:
- Thời gian: Từ 08h00 ngày 28/12/2018 đến 16h00 ngày 03/01/2019
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ - Khu 5, Phường Thác Mơ, TX Phước Long, Tỉnh Bình Phước 
11. Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: chậm nhất ngày 09/01/2019
12. Thời gian và địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia bán cạnh tranh, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc:
- Thời gian: Từ 08h00 ngày 09/01/2019 đến 16h00 ngày 14/01/2019
- Địa điểm: Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
 

 Hội sở: Tầng 2 và tầng 3, Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
 Liên hệ: Ms.Hòa (028) 38 336 333 (ext: 105) - Di động: 0977 509 741
CV. thực hiện dự án: Mr. Tài ((028) 3833 6333 (ext: 222), Di động: 0986 288 316)

13. Nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Nhà đầu tư bỏ phiếu trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo qua đường bưu điện đến Trụ sở chính Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á trước 09h30 ngày 18/01/2019.
14. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
- Thời gian: 10h00 ngày 18/01/2019
- Địa điểm:               Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á- Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, Tp. HCM
15. Thời gian nộp tiền bổ sung mua cổ phần: Từ ngày 19/01/2019 đến 16h00 ngày 25/01/2019
16. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 23/01/2019
Để biết thêm thông tin chi tiết, nhà đầu tư vui lòng xem bản Công bố thông tin, Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần, Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư trên các website: Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (www.dag.vn) và Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (http://www.tmhpp.com.vn/)

 (Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể tham khảo thêm thông tin qua các tài liệu đính kèm bên dưới)

1. ĐKKD
2. Quy chế hoạt động của HĐ thẩm định năng lực
3. Điều lệ
4. BCTC 2016
5. BCTC 2017
6. BCTC QII 2018
7. GCN sở hữu CP
8. Quy chế chào bán cạnh tranh
9. BCBTT chào bán cạnh tranh
10. Mẫu biểu chào bán cạnh tranh
11. NQ về việc thông qua phương án thoái vốn

 

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma