Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương nắm giữ

04/12/2018 08:00

  

 Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của
Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP
do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương nắm giữ
-----o0o-----

                                       
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương nắm giữ được tổ chức vào ngày 03/12/2018 như sau:
   
1.Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá : 30.958.800 cổ phần
  Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua : 0 cổ phần
2. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
3. Giá khởi điểm : 11.900 đồng/cổ phần
4. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá : 8
  Trong đó: Tổ chức : 0 Cá nhân : 8
5. Tổng khối lượng đăng ký mua : 31.027.000 cổ phần
6. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: : 8
7. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ : 31.027.000 cổ phần
8. Khối lượng đặt cao nhất : 11.500.000 cổ phần
9. Khối lượng đặt thấp nhất : 5.000 cổ phần
10. Giá đặt mua cao nhất : 12.000 đồng/cổ phần
11. Giá đặt mua thấp nhất : 11.900 đồng/cổ phần
12. Giá đấu thành công cao nhất : 12.000 đồng/cổ phần
13. Giá đấu thành công thấp nhất : 11.900 đồng/cổ phần
14. Giá đấu thành công bình quân : 11.900 đồng/cổ phần
15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: : 8
  Trong đó: Tổ chức : 09 Cá nhân : 8
16. Tổng số lượng cổ phần bán được : 30.958.800 cổ phần
  Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NÐT nước ngoài : 0 cổ phần
17. Tổng trị giá cổ phần bán được : 368.412.420.000 đồng
                                       

 

 

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma