Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định - 18/12/2018

17/12/2018 08:00

  

1.    Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH
2.    Địa chỉ trụ sở chính: 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
3.    Điện thoại: (028) 38412654 – (028) 38412656
4.    Fax: (028) 3841 8524
5.    Cổ phiếu được chấp thuận niêm yết:
  • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định 
  • Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  • Mã chứng khoán: GDW
  • Mệnh giá: 10.000 đồng
  • Số lượng chứng khoán niêm yết: 9.500.000 cổ phiếu (Chín triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
  • Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 95.000.000.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ đồng)

 (Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm thông tin qua các tài liệu đính kèm bên dưới)

3. GDW_Ban cao bach_final.pdf
GDW_Thong bao ve ngay giao dich dau tien 18.12.2018.pdf
hnx-ban-cong-bo-thong-tin-cua-ctcp-cap-nuoc-gia-dinh-gdw_1.pdf
hnx-ban-cong-bo-thong-tin-cua-ctcp-cap-nuoc-gia-dinh-gdw_2.pdf
hnx-ban-cong-bo-thong-tin-cua-ctcp-cap-nuoc-gia-dinh-gdw_3.pdf

 

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma