Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải

11/01/2019 08:00

    

THÔNG BÁO
Kết quả đăng ký tham gia đấu giá bán cổ phần
của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải
tại Công ty cổ phần Nam Phong, Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài và
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Nguồn nhân lực Tracimexco

Công ty TNHH một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á xin thông báo đến quý nhà đầu tư kết quả đăng ký tham gia đấu giá bán cổ phần từ ngày 26/12/2018 đến ngày 10/01/2019 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải tại:
   
Công ty cổ phần Nam Phong:
♦ Số lượng cổ phần chào bán : 580.000 cổ phần 
♦ Giá khởi điểm : 10.000 đồng/cổ phần
♦ Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia: 02 nhà đầu tư, trong đó:
  + Số nhà đầu tư tổ chức: 00 nhà đầu tư
  + Số nhà đầu tư cá nhân: 02 nhà đầu tư
♦ Tổng số cổ phần đăng ký mua : 580.000 cổ phần 
♦ Tỉ lệ mua /bán : 100%
Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá:
Địa chỉ: Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
Tầng 2 tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP. HCM
Thời gian: 10h00 ngày 18/01/2019
   
Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài:
♦ Số lượng cổ phần chào bán : 327.090 cổ phần 
♦ Giá khởi điểm : 10.000 đồng/cổ phần
♦ Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia: 02 nhà đầu tư, trong đó:
  + Số nhà đầu tư tổ chức: 00 nhà đầu tư
  + Số nhà đầu tư cá nhân: 02 nhà đầu tư
♦ Tổng số cổ phần đăng ký mua : 427.090 cổ phần 
♦ Tỉ lệ mua /bán : 130,57%
Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá:
Địa chỉ: Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
Tầng 2 tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP. HCM
Thời gian: 13h00 ngày 18/01/2019
   
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Nguồn nhân lực Tracimexco: 
♦ Số lượng cổ phần chào bán : 53.930 cổ phần 
♦ Giá khởi điểm : 26.000 đồng/cổ phần
♦ Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia: 02 nhà đầu tư, trong đó:
  + Số nhà đầu tư tổ chức: 00 nhà đầu tư
  + Số nhà đầu tư cá nhân: 02 nhà đầu tư
♦ Tổng số cổ phần đăng ký mua : 53.930 cổ phần 
♦ Tỉ lệ mua /bán : 100%
Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá:
Địa chỉ: Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
Tầng 2 tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP. HCM
Thời gian: 15h00 ngày 18/01/2019

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma