Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ

07/01/2019 08:00

    

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ
(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 83/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2018)

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu B1-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp. HCM
3. Số điện thoại: (028) 3790 7565
4. Số Fax: (028) 3790 7566
5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có
6. Cổ phiếu chào bán:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng đăng ký chào bán: 10.789.426 cổ phiếu. Trong đó:
  • Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 (theo tỷ lệ 100:7): 4.195.646 cổ phiếu
  • Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (theo tỷ lệ 10:1): 5.993.780 cổ phiếu
  • Chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên: 600.000 cổ phiếu
7. Khối lượng vốn cần huy động: 65.937.800.000 đồng
8. Mục đích huy động vốn: Đầu tư cho dự án Trảng Bàng 5 để tăng công suất sợi DTY (Draw Textured Yarn) và Polyester Chip (từ tái chế sợi phế) để sản xuất sợi tái chế.
9. Giá bán ra công chúng: 10.000 đồng/cổ phiếu
10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 cổ phiếu
11. Thời hạn nhận đăng ký mua:
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25/01/2019
- Thời gian đăng ký mua đối với cổ đông hiện hữu: Từ ngày 12/02/2019 đến ngày 13/03/2019 (Ngày đăng ký cuối cùng và thời gian đăng ký mua chính thức cho cổ đông hiện hữu sẽ theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)
- Thời gian đăng ký mua đối với cán bộ công nhân viên: Từ ngày 12/02/2019 đến ngày 13/03/2019.
12. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:
- Địa điểm nhận chuyển nhượng quyền mua và đăng ký mua cổ phiếu:
  • Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
  • Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ, Khu B1-1 KCN Tây Bắc, Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM.
- Địa điểm công bố bản cáo bạch: Bản cáo bạch được đăng tải tại website: www.theky.vnwww.dag.vn

 

13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:
- Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ
- Số tài khoản phong tỏa: 200014851258022
- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – CN TP.HCM
- Địa chỉ: (Tầng 1 - Tầng 7) Tòa nhà số 229 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

 (Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể tham khảo thêm thông tin qua các tài liệu đính kèm bên dưới)

Thông báo phát hành
Bản cáo bạch
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán

 

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma