Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long

26/03/2019 17:00

  

Lúc 16h00 ngày 25/03/2019, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 13 Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long ban hành kèm Quyết định số 37/QĐ-ĐTKDV ngày 08/03/2019 thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công.
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo.

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma