Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên do Báo Thanh Niên nắm giữ

15/03/2019 08:00

  

 THÔNG BÁO
Kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông 
Thanh Niên do Báo Thanh Niên nắm giữ

                                       
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên do Báo Thanh Niên nắm giữ được tổ chức vào lúc 09h00 ngày 14/03/2019 như sau:
   
1.Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá : 4.800.000 cổ phần
  Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua : 4.800.000 cổ phần
2. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
3. Giá khởi điểm : 11.350 đồng/cổ phần
4. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá : 8
  Trong đó: Tổ chức : 0 Cá nhân : 8
5. Tổng khối lượng đăng ký mua : 5.161.500 cổ phần
6. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: : 8
7. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ : 5.161.500 cổ phần
8. Khối lượng đặt cao nhất : 2.400.000 cổ phần
9. Khối lượng đặt thấp nhất : 500 cổ phần
10. Giá đặt mua cao nhất : 13.410 đồng/cổ phần
11. Giá đặt mua thấp nhất : 11.350 đồng/cổ phần
12. Giá đấu thành công cao nhất : 13.410 đồng/cổ phần
13. Giá đấu thành công thấp nhất : 11.350 đồng/cổ phần
14. Giá đấu thành công bình quân : 11.359 đồng/cổ phần
15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: : 8
  Trong đó: Tổ chức : 0 Cá nhân : 8
16. Tổng số lượng cổ phần bán được : 4.800.000 cổ phần
  Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NÐT nước ngoài : 0 cổ phần
17. Tổng trị giá cổ phần bán được : 54.523.200.000 đồng
                                       

 

 

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma