Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty CP Phát triển Nhà Cần Thơ

03/05/2019 13:00

  

 THÔNG BÁO
Kết quả đấu giá bán cổ phần của SCIC tại CTCP Phát triển Nhà Cần Thơ

                                       
Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á xin thông báo đến Quý nhà đầu tư kết quả đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ được tổ chức vào ngày 03/05/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như sau:
   
Số lượng cổ phần chào bán : 3.131.100 cổ phần 
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm : 28.000 đồng/cổ phần 
Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá : 7
  Trong đó: Tổ chức : 0 Cá nhân : 7
Tổng khối lượng đăng ký mua : 21.917.700 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: : 7
Khối lượng đặt mua cao nhất : 3.131.100 cổ phần
Khối lượng đặt mua thấp nhất : 3.131.100 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất : 47.300 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất : 28.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất : 47.300 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất : 47.300 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân : 47.300 đồng/cổ phần
Tổng số nhà đầu tư trúng giá: : 1
Tổng số lượng cổ phần bán được : 3.131.100 cổ phần
  Trong đó, số lượng cổ phần trúng đấu giá của NÐT nước ngoài : 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được : 148.101.030.000 đồng.
Thời gian nhận lại tiền cọc: 06/05/2019 – 08/05/2019
Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: 04/05/2019 – 10/05/2019
                                       

 

 

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma