Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (BWE)

07/09/2020 08:00

  

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (BWE) 
-----o0o-----

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương
Địa chỉ: Số 11 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.
2. Ngành nghề kinh doanh: Cấp nước, xử lý chất thải, xử lý nước thải…
3. Vốn điều lệ công ty: 1.500.000.000.000 đồng  
4. Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư trong nước đáp ứng điều kiện theo Quy chế bán đấu giá chào bán cổ phần ra công chúng Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương ban hành.   
5. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá:
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông - Giá khởi điểm: 25.500 đồng/cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng - Bước giá: 100 đồng
- Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 37.500.000 cổ phần - Bước khối lượng : 100 cổ phần
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 37.500.000 cổ phần
6. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá; Công bố thông tin; Nộp tiền đặt cọc
- Thời gian: Từ ngày 08/09/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 28/09/2020
(Sáng từ 8h00 –12h00; chiều từ 13h00-17h00 các ngày làm việc)
- Địa điểm: Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
   Hội sở: Tầng 2 và tầng 3, Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
 Liên hệ: Ms. Huyền (028) 38 336 333 (ext: 105), Di động: 0886 831 708
   CN Hà Nội: 181 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội
 Liên hệ: Ms.Hằng (024) 39 445 175 (ext: 111) - Di động: 036 767 3333
   CN Sài Gòn: 60 – 70 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM
 Liên hệ Ms.Phượng (028) 3821 8666 (ext: 105) - Di động: 0918 484 433
Và tại các đại lý Đấu giá khác theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
7. Nộp phiếu tham dự đấu giá tại
Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Đại lý đấu giá cổ phần: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 02/10/2020
8. Tổ chức đấu giá
- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 06/10/2020 
- Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 
9. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/10/2020 đến ngày 16/10/2020
10. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 13/10/2020

 (Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể tham khảo thêm thông tin qua các tài liệu đính kèm bên dưới)

1. Thông báo mời chào đại lý
2. GCN DKDN lần thứ 13
3. Bản cáo bạch
4. BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018
5. BCTC hợp nhất KT năm 2019 + giải trình
6. BCTC hợp nhát soát xét bán niên năm 2020 + giải trình
7. BCTC riêng kiểm toán năm 2018 + giải trình
8. BCTC riêng KT năm 2019 + giải trình
9. BCTC riêng soát xét bán niên năm 1010 + giải trình
10. Điều lệ Công ty sửa đổi lần 3 ngày 15.03.2019
11. Giấy phép chào bán số 153
12. Mẫu đơn
13. NQ ĐHCĐ thường niên 2020
14. NQ Điểu chỉnh PA phát hành tăng VDL và HS chào bán
15. NQ HĐQT TQ giá đấu giá 
16. NQ về giá khởi điểm
17. NQ35 HĐQT thời gian tổ chức đấu giá
18. Quy chế đấu giá   
19. Thông báo đấu giá

 

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma