DAS_CBTT báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại 31.12.2021

31/03/2022 10:04

  

  Vui lòng xem file đính kèm:

- CBTT_BCTC năm 2021, BCTLATTC tai 31.12.2021.pdf

CV giai trinh bien dong loi nhuan nam 2021.pdf

CV Giai trinh y kien kiem toan tai 31.12.2021.pdf

DAS - Bao cao chi tieu ATTC_31.12.2021 sau kiểm toán.pdf

DAS 31.12.2021- BCTC năm 2021 sau kiem toan.pdf

CV giai trinh bien dong loi nhuan nam 2021 - 10% .pdf

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma