21.2 triệu cp NCP được chào mua công khai giá 6,630 đồng/cp

13/09/2019 13:54

Ngày 10/09/2019, CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (UPCoM: NCP) đã nhận được đề nghị chào mua công khai cổ phần từ Tổng Công ty Điện lực – TKV. Theo đó, Tổng Công ty Điện lực TKV dự kiến chào mua hơn 21.2 triệu cp, tương đương 10.79% số cổ phiếu lưu hành của Nhiệt điện Cẩm Phả.

21.2 triệu cp NCP được chào mua công khai giá 6,630 đồng/cp

Ngày 10/09/2019, CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (UPCoM: NCP) đã nhận được đề nghị chào mua công khai cổ phần từ Tổng Công ty Điện lực – TKV. Theo đó, Tổng Công ty Điện lực TKV dự kiến chào mua hơn 21.2 triệu cp, tương đương 10.79% số cổ phiếu lưu hành của Nhiệt điện Cẩm Phả.

Giá chào mua là 6,630 đồng/cp. Mức giá chào mua có thể thay đổi theo quyết định của HĐQT Tổng Công ty Điện lực - TKV tại thời điểm chào mua công khai, để đảm bảo đúng quy định hiện hành về nguyên tác xác định giá chào mua công khai, không vượt quá 10,000 đồng/cp.

Mục đích của đợt chào mua nhằm tăng tỷ lệ sở hữu của Tổng Công ty Điện lực - TKV tại Nhiệt điện Cẩm Phả nhưng không làm thay đổi hoạt động của Công ty. Dự kiến sau khi chào mua công khai thành công, Nhiệt điện Cẩm Phả vẫn tiếp tục triển khai và thực hiện các hoạt động bình thường như kế hoạch đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.

Trên thị trường, cổ phiếu NCP được giao dịch ở mức giá 9,200 đồng/cp (trong phiên 13/09). Thời gian gần đây, thanh khoản cổ phiếu tăng đáng kể. Một tháng trở lại, khối lượng giao dịch bình quân của mã này đạt hơn 8,500 cp/phiên. Trong khi một năm trở lại khối lượng giao dịch bình quân chỉ đạt khoảng 2,400 cp/phiên. Theo đó, giá NCP cũng tăng gấp đôi so với một năm trước.

Diễn biến giá cổ phiếu NCP một năm gần đây
Tài liệu đính kèm:
1.NCP_2019.9.13_571e625_2599_cong_bo_thong_tin_72h.pdf

Đông Tư

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma