Bamboo Capital dự kiến phát hành 900,000 trái phiếu chuyển đổi trong quý 4/2019

02/10/2019 09:24

CTCP Bamboo Capital (HOSE: BCG) sẽ phát hành 900,000 trái phiếu chuyển đổi với lãi suất 5%/năm.

Bamboo Capital dự kiến phát hành 900,000 trái phiếu chuyển đổi trong quý 4/2019

CTCP Bamboo Capital (HOSE: BCG) sẽ phát hành 900,000 trái phiếu chuyển đổi với lãi suất 5%/năm.

Trong quý 4/2019, BCG sẽ phát hành 900,000 trái phiếu chuyển đổi với giá phát hành bằng với mệnh giá là 1 triệu đồng/trái phiếu. Toàn bộ trái phiếu này không có tài sản đảm bảo, không được mua lại trước hạn, kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành và lãi suất cố định 5%/năm.

Sau 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, số trái phiếu sẽ đủ điều kiện chuyển đổi, giá chuyển đổi dự kiến là 10,000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, trái chủ được quyền chuyển đổi tối đa 50% số lượng trái phiếu sở hữu trong kỳ chuyển đổi đầu tiên và 50% còn lại trong kỳ chuyển đổi tiếp theo (1 năm sau kỳ chuyển đổi đầu tiên).

Được biết, số tiền thu được từ phát hành được dùng để đầu tư vào các dự án năng lượng mặt trời, dự án bất động sản cũng như bổ sung vốn lưu động.

Nguồn: BCG

Trong đầu tháng 9/2019, CTCP BCG Energy (BCG Energy) - công ty thành viên trực thuộc của BCG đã phát hành thành công 115.75 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi không tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền cho nhà đầu tư tổ chức là Hanwha Energy Corporation Singapore Pte, Ltd. Toàn bộ số tiền này được dùng để đầu tư vào các dự án tái tạo năng lượng mới của BCG Energy.

Minh Nhật

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma