Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có đảm bảo Chứng quyền HPG/6M/SSI/C/EU/Cash-01

25/06/2019 17:36

Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có đảm bảo Chứng quyền HPG/6M/SSI/C/EU/Cash-01

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI công bố Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có đảm bảo Chứng quyền HPG/6M/SSI/C/EU/Cash-01 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190625_20190625 - HPG.6M.SSI.C.EU.Cash.01 - BCB chao ban chung quyen.pdf

HOSE

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma