CEE hoàn tất chuyện nhượng vốn công ty con

27/09/2019 17:08

CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (HOSE: CEE) vừa công bố thông tin về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại một công ty con.

CEE hoàn tất chuyện nhượng vốn công ty con

CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (HOSE: CEE) vừa công bố thông tin về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại một công ty con.

Vào ngày 25/09/2019, CEE đã hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đầu tư tại công ty con là Công ty TNHH MTV Xây dựng Dân dụng CII E&C.

Xây dựng Dân dụng CII E&C được thành lập từ ngày 29/12/2005, hiện có hoạt động kinh doanh chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng và công nghiệp.

Vào thời điểm kết thúc tháng 6/2019, CEE ghi nhận giá gốc đầu tư vào Xây dựng Dân dụng CII E&C là hơn 7.4 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
20190926_20190926 - CEE - CBTT hoan tat chuyen nhuong toan bo co phan CTY TNHH MTV xay dung dan dung CII E&C.pdf

Thừa Vân

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma