Chỉ hơn 20% doanh nghiệp đã cổ phần hóa đăng ký giao dịch và niêm yết trong năm 2018

01/03/2019 21:15

Tại phiên họp báo Chính phủ chiều ngày 01/03/2019, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết chỉ có 152/747 doanh nghiệp đã cổ phần hóa thực hiện đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán trong năm 2018, tỷ lệ đạt trên 20%.

Chỉ hơn 20% doanh nghiệp đã cổ phần hóa đăng ký giao dịch và niêm yết trong năm 2018

Tại phiên họp báo Chính phủ chiều ngày 01/03/2019, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết chỉ có 152/747 doanh nghiệp đã cổ phần hóa thực hiện đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán trong năm 2018, tỷ lệ đạt trên 20%.

Vào ngày 15/08/2017, Bộ Tài chính đã công khai danh sách 747 doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán. Sau đó, Bộ Tài chính đã rà soát và chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán rà soát trong năm 2018. Tuy nhiên, “tính đến ngày 12/09/2018, có 152 doanh nghiệp đã đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán, chỉ đạt 20.3%”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết.

Theo đó, Bộ Tài chính đã tham mưu và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 01 ngày 05/01/2019, trong đó có giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình niêm yết của các doanh nghiệp cổ phần hóa trên thị trường chứng khoán. Đồng thời, nội dung Chỉ thị cũng yêu cầu các cơ quan đại diện chủ sở hữu tiếp tục thực hiện nghiêm việc đăng ký giao dịch, niêm yết sau khi cổ phần hóa và chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Đối với doanh nghiệp đến nay chưa niêm yết, Bộ Tài chính sẽ kiến nghị trước hết phải xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành và chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán thực hiện xử phạt theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng kiến nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu xử lý trách nhiệm của cá nhân người đại diện vốn tại các doanh nghiệp này.

Nguyên Ngọc

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma