CTF: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc ký kết hợp đồng chính thức mua lại số cổ phần ở Auto Trường Chinh

11/01/2019 17:23

CTF: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc ký kết hợp đồng chính thức mua lại số cổ phần ở Auto Trường Chinh

Công ty Cổ phần City Auto thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc ký kết hợp đồng chính thức mua lại số cổ phần ở Auto Trường Chinh như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190111_20190111 - CTF - CBTT NQHDQT mua Auto Truong Chinh.pdf

HOSE

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma