Đấu giá 1.4 triệu cp Cụm công nghiệp Tân Hội, giá khởi điểm 10,895 đồng/cp

13/09/2018 09:24

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có thông báo về việc đấu giá 1.4 triệu cp của CTCP Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội do Qũy Đầu tư phát triển Tây Ninh nắm giữ với giá khởi điểm 10,895 đồng/cp.

Đấu giá 1.4 triệu cp Cụm công nghiệp Tân Hội, giá khởi điểm 10,895 đồng/cp

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có thông báo về việc đấu giá 1.4 triệu cp của CTCP Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội do Qũy Đầu tư phát triển Tây Ninh nắm giữ với giá khởi điểm 10,895 đồng/cp.

Thời gian đấu giá dự kiến vào lúc 9 giờ ngày 08/10/2018. Công ty chứng khoán nào có nhu cầu làm đại lý đấu giá gửi đơn đăng ký về HOSE trước 16 giờ ngày 13/09/2018.

CTCP Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; khai thác, xử lý và cung cấp nước,…

Nguyên Ngọc

FILI

Tài liệu đính kèm:
20180912_20180912 - CUM CN TAN HOI - TBAO MOICHAO DAILY.pdf

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma