Đấu giá 18 triệu cp Cấp nước và Đầu tư Xây dựng Đắk Lắk, giá khởi điểm 14,300 đồng/cp

03/01/2019 13:39

Sở Giao dịch TP.HCM (HOSE) vừa có thông báo về việc đăng ký làm đại lý đấu giá hơn 18 triệu cp của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư Xây dựng Đắk Lắk.

Đấu giá 18 triệu cp Cấp nước và Đầu tư Xây dựng Đắk Lắk, giá khởi điểm 14,300 đồng/cp

Sở Giao dịch TP.HCM (HOSE) vừa có thông báo về việc đăng ký làm đại lý đấu giá hơn 18 triệu cp của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư Xây dựng Đắk Lắk.

Cụ thể, hơn 18 triệu cp của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư Xây dựng Đắk Lắk sẽ được đấu giá vào lúc 15 giờ ngày 31/01/2019 với giá khởi điểm 14,300 đồng/cp.

Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong, ngoài nước tham dự đấu giá nộp đơn và tiền cọc từ ngày 03/01/2019. Đối với Công ty Chứng khoán có nhu cầu làm đại lý đấu giá gửi đơn đăng ký về HOSE trước 16 giờ ngày 02/01/2019.

Được biết, Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư Xây dựng Đắk Lắk có vốn điều lệ hơn 315 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước.

Nguyên Ngọc

FILI

Tài liệu đính kèm:
20181228_20181228 - DAKWACO - TBAO MOI CHO DAILY.pdf

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma