Đấu giá hơn 2.2 triệu cp Phát triển Nhà Bình Đa với giá khởi điểm 14,600 đồng/cp

19/09/2018 09:40

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai sẽ đấu giá hơn 2.2 triệu cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Phát triển Nhà Bình Đa vào ngày 11/10/2018.

Đấu giá hơn 2.2 triệu cp Phát triển Nhà Bình Đa với giá khởi điểm 14,600 đồng/cp

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai sẽ đấu giá hơn 2.2 triệu cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Phát triển Nhà Bình Đa vào ngày 11/10/2018.

Được biết, Phát triển Nhà Bình Đa là công ty hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình đường sắt và đường bộ… với mức vốn điều lệ 150 tỷ đồng.

Số cổ phần trên ứng với hơn 14.6% vốn điều lệ tại Phát triển Nhà Bình Đa được đấu giá với giá khởi điểm là 14,600 đồng/cp. Với giá này, ước tính đơn vị đang nắm giữ cổ phần là Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai sẽ thu về hơn 32 tỷ đồng từ đợt đấu giá.

Tài liệu đính kèm:
20180918_20180918 - BIDACO - TBAO MOICHAO DAILY.pdf

Yến Chi

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma