DCM: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

11/01/2019 17:26

DCM: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190111_20190111 - DCM - NQ va BB hop DHDCD bat thuong nam 2019.pdf

HOSE

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma