DHC: Nghị quyết HĐQT về việc phân phối số cổ phiếu không phân phối hết từ đợt phát hành cổ phiếu cho CĐHH

11/01/2019 17:20

DHC: Nghị quyết HĐQT về việc phân phối số cổ phiếu không phân phối hết từ đợt phát hành cổ phiếu cho CĐHH

 Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phân phối số cổ phiếu không phân phối hết từ đợt phát hành cổ phiếu cho CĐHH như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190111_20190111 - DHC - NQ HDQT SO 01 NGAY 11-01-2019.pdf

HOSE

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma