Eximbank tăng thêm 89 tỷ đồng lãi ròng sau soát xét

30/08/2019 17:18

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2019 sau soát xét của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) tăng hơn 89 tỷ đồng, chênh lệch 17% so với trước khi kiểm toán.

Eximbank tăng thêm 89 tỷ đồng lãi ròng sau soát xét

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2019 sau soát xét của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) tăng hơn 89 tỷ đồng, chênh lệch 17% so với trước khi kiểm toán.

Theo đó, Eximbank ghi nhận lãi ròng 6 tháng đầu năm sau khi kiểm toán tăng từ hơn 521 tỷ đồng lên gần 611 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân có sự chênh lệch này là do công ty kiểm toán điều chỉnh giảm hơn 111.4 tỷ đồng phần chênh lệch tỷ giá đối với các giao dịch kỳ hạn (đang được Eximbank phản ánh trên khoản mục chênh lệch tỷ giá thuộc vốn chủ sở hữu), dẫn đến thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng từ hơn 43 tỷ đồng lên gần 155 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2018, thay vì giảm 66% khi chưa kiểm toán.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, Eximbank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt gần 1,664 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Các mảng kinh doanh khác có phần khả quan khi lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán tăng gần 5 lần đạt 68 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác đạt 90 tỷ, tăng 25% và lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 158 tỷ, tương đương với mức cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, lãi ròng của Eximbank vẫn giảm 17% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 611 tỷ đồng, chủ yếu do thu nhập góp vốn mua cổ phần trong 6 tháng đầu năm 2019 chỉ đạt hơn 4 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức hơn 521 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm 2018. Vì trong quý 1/2018, Eximbank từng ghi nhận khoản thu hơn 500 tỷ đồng nhờ thoái vốn khỏi Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) để đáp ứng Thông tư 36. 

Khang Di

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma