Genco 3 suýt soát hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế sau 7 tháng đầu năm

04/09/2018 18:10

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 7 tháng năm 2018, lũy kế doanh thu Tổng CTCP Phát điện 3 (Genco 3, UPCoM: PGV) tăng so hơn 2.5% với cùng kỳ lên 23,228 tỷ đồng. Tuy nhiên lợi nhuận trước thuế sản xuất điện lũy kế 7 tháng so với cùng kỳ lại giảm mạnh hơn 50% xuống còn 1,327 tỷ đồng.

Genco 3 suýt soát hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế sau 7 tháng đầu năm

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 7 tháng năm 2018, lũy kế doanh thu Tổng CTCP Phát điện 3 (Genco 3, UPCoM: PGV) tăng so hơn 2.5% với cùng kỳ lên 23,228 tỷ đồng. Tuy nhiên lợi nhuận trước thuế sản xuất điện lũy kế 7 tháng so với cùng kỳ lại giảm mạnh hơn 50% xuống còn 1,327 tỷ đồng.

Theo đó lũy kế 7 tháng năm 2018, tổng sản lượng điện của Tổng Công ty là 20,078 triệu kWh, đạt 55.27% kế hoạch năm. Các nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ, Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1 vận hành ổn định, nhà máy thủy điện Buôn Kuốp được huy động cao theo lưu lượng nước về (khoảng 8.02 triệu kWh/ngày) và hoàn thành đúng tiến độ đại tu tổ máy GT25 - PM2.1MR và bàn giao cho A0 khai thác ngày 18/08/2018.

Doanh thu 7 tháng đầu năm 2018 của Công ty ước đạt 23,228 tỷ đồng đạt 56.12% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế sản xuất điện ước đạt 1,327 tỷ đồng, hoàn thành 97.52% kế hoạch năm. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm ngoái lại giảm đến 46%.

Kết quả sản xuất 7 tháng đầu năm của PGV.

Về công tác thị trường điện tháng 8, các Nhà máy điện thuộc PVG vẫn tham gia trực tiếp thị trường điện. Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tiếp tục tham gia thí điểm thị trường điện bán buôn năm 2018. PGV đã ký kết hợp đồng mua bán điện của NMNĐ Vĩnh Tân 2 bổ sung chi phí Amoniac trong giá điện và tiếp tục làm việc với ERAV và EVN về cập nhật chi phí xử lý tro xỉ trong giá điện của NMNĐ Vĩnh Tân 2.

Kết quả doanh thu và lợi nhuận của PGV.

Dự kiến sản lượng điện của Công ty tháng 8/2018 đạt 3,127 triệu kWh. Trong tháng 8/2018, Công ty đẩy nhanh tiến độ đại tu tổ máy GT22-PM2.1 và tập trung ổn định sản xuất các nhà máy điện Phú Mỹ, Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1, Bà Rịa, Ninh Bình đáp ứng tốt phương thức huy động của A0. Dự kiến các nhà máy thủy điện của Thủy điện Buôn Kuốp khai thác cao theo kế hoạch điều tiết và lưu lượng nước về.

Đối với dự án Vĩnh Tân 2: Triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng và triển khai công tác lụa chọn nhà thầu gói thầu EPC, ký kết và thực hiện hợp đồng các gói thầu để thực hiện dự án. Tập trung cho công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ lần đầu; triển khai đồng bộ các công tác về quản trị; đăng ký hoạt động và công tác bàn giao sang công ty cổ phần; ổn định hoạt động công ty cổ phần.

Dương Lâm

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma