GLC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Anh Tuấn

12/02/2019 16:55

GLC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Anh Tuấn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Anh Tuấn- Mã chứng khoán: GLC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,415,000 CP (tỷ lệ 13.48%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 780,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,195,000 CP (tỷ lệ 20.9%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 31/01/2019.

HNX

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma