Infographic: Thưởng tết qua các năm dao động như thế nào?

31/12/2018 06:41

Sự chênh lệch giữa người được thưởng tết cao nhất và thấp nhất qua các năm vẫn ở mức cao, gấp hàng nghìn lần.

Infographic: Thưởng tết qua các năm dao động như thế nào?

Sự chênh lệch giữa người được thưởng tết cao nhất và thấp nhất qua các năm vẫn ở mức cao, gấp hàng nghìn lần.

Thùy Dung - Tan

LĐO

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma