KHP: Thông báo Quyết định của CPC về việc giá bán điện năm 2019 cho KHP

12/02/2019 17:23

KHP: Thông báo Quyết định của CPC về việc giá bán điện năm 2019 cho KHP

 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo Quyết định của CPC về việc giá bán điện năm 2019 cho KHP như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190212_20190212 - KHP - CBTT QD cua CPC ve gia ban dien 2019 cho KHPC.pdf

HOSE

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma