Năm đầu cổ phần hóa, IDC lãi ròng gần 271 tỷ đồng

12/02/2019 15:44

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2018, Tổng Công ty IDICO - CTCP (UPCoM: IDC) đạt doanh thu thuần 1,350 tỷ đồng và lãi ròng gần 58 tỷ đồng trong quý cuối cùng của năm vừa qua.

Năm đầu cổ phần hóa, IDC lãi ròng gần 271 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2018, Tổng Công ty IDICO - CTCP (UPCoM: IDC) đạt doanh thu thuần 1,350 tỷ đồng và lãi ròng gần 58 tỷ đồng trong quý cuối cùng của năm vừa qua.

Kết quả kinh doanh của IDC trong quý 4/2018
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2018 của IDC

Tổng kết cả năm 2018*, Tổng Công ty gặt hái hơn 4,163 tỷ đồng doanh thu thuần. Trong đó, doanh thu kinh doanh điện chiếm gần 62%, tương ứng gần 2,565 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các mảng kinh doanh có đóng góp lớn vào doanh thu của IDC là xây lắp, cung cấp hàng hóa và dịch vụ, thu phí đường bộ.

Đvt: Đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2018 của IDC

Doanh thu hoạt động tài chính cũng đóng góp không nhỏ vào kết quả của IDC trong năm 2018, trong đó, phần lớn là lãi tiền gửi và lãi cho vay.

Đvt: Đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2018 của IDC

Chiều ngược lại, chi phí lãi tiền vay mà IDC gánh trong năm cũng lên đến hơn 201 tỷ đồng (Tính đến thời điểm 31/12/2018, Tổng Công ty ghi nhận hơn 518 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 2,377 tỷ đồng nợ dài hạn).

Kết quả năm 2018, IDC báo lãi ròng gần 271 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2018, Tổng Công ty có tổng tài sản hơn 13,898 tỷ đồng, giảm hơn 740 tỷ đồng so với thời điểm 01/03/2018. Trong đó, tài sản ngắn hạn của IDC giảm đến 1,968 tỷ đồng (chủ yếu ở khoản mục tiền và tương đương tiền) xét trên cùng khoảng thời gian, tương ứng giảm gần 36%.

Vào thời điểm kết thúc năm 2018, IDC ghi nhận 2,377 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, tăng hơn 983 tỷ đồng so với thời điểm 01/03/2018, tức tăng gần 71%.

Đvt: Đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2018 của IDC

(* năm tài chính 2018 được tính từ lúc IDC chuyển đổi từ hình thức TNHH MTV sang CTCP, tương ứng bắt đầu trong khoảng thời gian 01/03 – 31/12/2018.

Tài liệu tham khảo:

bctc-HN-quy-4-2018-kyso-IDC.pdf

Vĩnh Thịnh

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma