Nhóm quỹ KIM Investment Funds không còn là cổ đông lớn của Hòa Bình

13/02/2020 18:12

Ngày 13/02/2020, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC) đã công bố báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) có liên quan là cổ đông lớn.

Nhóm quỹ KIM Investment Funds không còn là cổ đông lớn của Hòa Bình

Ngày 13/02/2020, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC) đã công bố báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) có liên quan là cổ đông lớn.

Chi tiết về tình hình giao dịch chứng khoán của các NĐTNN với cổ phiếu HBC

Theo đó, KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund thành viên của nhóm quỹ KIM Invesment Funds đã bán ra hơn 607 ngàn cp HBC - đây là toàn bộ số cổ phần mà quỹ thành viên này đang nắm giữ. Ngoài ra, các quỹ khác không thay đổi số lượng sở hữu cổ phiếu HBC cũng như tỷ lệ sở hữu sau khi giao dịch. Qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu tại HBC của cả nhóm từ 5.11% xuống 4.85%.

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm là ngày 04/02, tương ứng ngày cả nhóm chính thức không còn là cổ đông lớn là ngày 06/02.

Chiếu theo mức giá bình quân 10,380 đồng/cp của HBC tại ngày 04/02, ước tính KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund đã thu về hơn 7 tỷ đồng sau khi giao dịch trên hoàn tất.

Về tình hình kinh doanh, kết năm 2019, HBC mang về 18,647 tỷ đồng tổng doanh thu và 407 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 2% và giảm 34% so với năm trước, đồng thời hoàn thành 100% và thực hiện 57% kế hoạch cả năm.

Như Xuân 

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma