Ông Lê Thanh Hải bị cách chức nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM 2010 - 2015

20/03/2020 18:15

Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với ông Lê Thanh Hải do sai phạm liên quan tới dự án khu đô thị Thủ Thiêm (TP.Hồ Chí Minh).

Ông Lê Thanh Hải bị cách chức nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM 2010 - 2015

Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với ông Lê Thanh Hải do sai phạm liên quan tới dự án khu đô thị Thủ Thiêm (TP.Hồ Chí Minh).

* Đề nghị kỷ luật ông Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân

* Xem xét kỷ luật nguyên bí thư thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải

Ông Lê Thanh Hải bị cách chức nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM 2010 - 2015
Nguyên Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải
Ảnh Ngọc Thắng

Theo thông tin từ Văn phòng T.Ư Đảng, ngày 20.3, tại trụ sở T.Ư Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì hội nghị Bộ Chính trị và hội nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành uỷ TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 - 2015 và các ông Lê Thanh Hải, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ TP.Hồ Chí Minh; Lê Hoàng Quân, nguyên Uỷ viên T.Ư Đảng, nguyên Phó bí thư Thành uỷ, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh.

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy, Ban Thường vụ Thành uỷ TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Thành uỷ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong quá trình thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ và chính quyền thành phố, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Từ đó, Ban Bí thư quyết định kỷ luật Ban Thường vụ Thành uỷ TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 - 2015 bằng hình thức khiển trách.

Đối với ông Lê Thanh Hải, trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ và Thường trực Thành uỷ nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cá nhân ông Hải đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Thành uỷ, trực tiếp kết luận về nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Thành uỷ. Với cương vị là Phó bí thư Thành uỷ, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND thành phố, ông Hải chịu trách nhiệm chính về các vi phạm của UBND thành phố; trực tiếp ký một số văn bản không đúng với chủ trương của HĐND thành phố và quy định của luật Ngân sách năm 2002, luật Xây dựng năm 2003.

Từ đó, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức cách chức Bí thư Thành uỷ TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Ông Lê Hoàng Quân bị kỷ luật cảnh cáo

Đối với ông Lê Hoàng Quân, Ban Bí thư cho rằng, ông Quân chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành uỷ nhiệm kỳ 2010 - 2015, và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng và của UBND thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016 trong triển khai, tổ chức thực hiện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ông Quân đã kết luận, chỉ đạo, cho chủ trương và ký một số văn bản không đúng quy định; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để UBND thành phố xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm.

Quá trình kiểm điểm, ông Quân đã cầu thị, nghiêm túc, tự giác nhận trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm và tự nhận hình thức kỷ luật.

Từ đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Hoàng Quân bằng hình thức cảnh cáo.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 42, khi kết luận việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban thường vụ Thành ủy TP.Hồ Chí Minh, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã khẳng định Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự Đảng UBND TP.Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của một bộ phận nhân dân thành phố, gây bức xúc trong xã hội.

Về cá nhân, ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Thành ủy.

Ông Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Thành ủy và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố.

Ông Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, và các ông, bà Nguyễn Thị Hồng, Lê Văn Khoa, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;  Vũ Hùng Việt, nguyên Thành ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Thành ủy, của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Theo Ủy ban Kiểm tra T.Ư, vi phạm của Ban thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân TP.HCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 và các cán bộ nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền thành phố, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Tiếp đó, tại kỳ họp 43, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010 - 2015, các cá nhân ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy; Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND Thành phố; đề nghị Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư cũng quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Hồng, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó chủ tịch UBND Thành phố.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra T.Ư kết luận, vi phạm của các ông Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy; và ông Vũ Hùng Việt, nguyên Thành ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách, song đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.

Lê Hiệp

Thanh niên

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma