PEC: Chủ tịch HĐQT mua 1.38 triệu cp

11/01/2019 16:49

Ông Lê Minh Hải, Chủ tịch HĐQT CTCP Cơ khí Điện lực (UPCoM: PEC) đã mua thành công 1.38 triệu cp trong ngày 07/01/2019 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh nhằm mục đích đầu tư.

PEC: Chủ tịch HĐQT mua 1.38 triệu cp

Ông Lê Minh Hải, Chủ tịch HĐQT CTCP Cơ khí Điện lực (UPCoM: PEC) đã mua thành công 1.38 triệu cp trong ngày 07/01/2019 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh nhằm mục đích đầu tư.

Trước đó, ông Lê Minh Hải nắm giữ  775,814 cp với tỷ lệ sở hữu 24.9%. Hiện tại sau khi thực hiện giao dịch, ông Lê Minh Hải tăng tỷ lệ sở lên 68.49% tại PEC tương đương 2.13 triệu cp.

Cùng thời gian này, ông Vũ Đình Thưởng nắm giữ tỷ lệ 7.12%, ông Nguyễn Trung Phong sở hữu 19.99% và bà Giang Thị Kiều Trinh nắm giữ tỷ lệ 10% đã lần lượt bán hết 221,824 cp; 622,771 cp và 311,522 cp trong ngày 07/01/2019. Sau giao dịch này, 3 cá nhân này không còn nắm giữ cp PEC.

Diễn biến giá cổ phiếu PEC từ đầu năm 2018 đến nay

Về diễn biến trên thị trường chứng khoán, từ đầu năm 2018 cho đến nay, cổ phiếu PEC giảm 19.19%. Giá cao nhất là 10,300 đồng/cp trong ngày 27/02/2018 và giá thấp nhất là 6,000 đồng/cp phiên 10/01/2018. Phiên 27/12/2019 - 11/01/2019, giá PEC là 10,000  đồng/cp.

Thông tin chi tiết:

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Minh Hải

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

- Mã chứng khoán: PEC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 775,814 CP (tỷ lệ 24.9%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,357,783 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,357,783 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,133,597 CP (tỷ lệ 68.49%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/01/2019

- Ngày kết thúc giao dịch: 07/01/2019.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Đình Thưởng- Mã chứng khoán: PEC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 221.824 CP (tỷ lệ 7,12%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 221.824 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày không còn là cổ đông lớn: 07/01/2019.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trung Phong- Mã chứng khoán: PEC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 622.771 CP (tỷ lệ 19,99%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 622.771 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày không còn là cổ đông lớn: 07/01/2019.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Giang Thị Kiều Trinh- Mã chứng khoán: PEC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 311.522 CP (tỷ lệ 10%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 311.522 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày không còn là cổ đông lớn: 07/01/2019.

Ái Minh

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma