PMG: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 cho PMG

11/01/2019 17:21

PMG: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 cho PMG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 cho PMG như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190111_20190111 - PMG - UBCKNN CHAP THUAN GIA HAN CBTT BCTC NIEN DO 2019 THEO TT 155.pdf

HOSE

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma