ROS đặt kế hoạch lãi giảm 70% trong 2020, trình cổ đông chủ trương sáp nhập vào GAB

11/04/2020 09:12

Nhiều xáo trộn sẽ diễn ra tại CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS) cả về nhân sự cấp cao lẫn đường hướng kinh doanh, nếu cuộc sáp nhập vào GAB diễn ra.

ROS đặt kế hoạch lãi giảm 70% trong 2020, trình cổ đông chủ trương sáp nhập vào GAB

Nhiều xáo trộn sẽ diễn ra tại CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS) cả về nhân sự cấp cao lẫn đường hướng kinh doanh, nếu cuộc sáp nhập vào GAB diễn ra.

* Ông Trịnh Văn Quyết rời ghế Chủ tịch HĐQT ROS

* GAB đồng ý sáp nhập ROS, lời hứa 'ba chữ số' của ông Quyết sắp thành hiện thực?

* VNM ETF hoàn tất loại ROS ra khỏi danh mục

Mới đây, ROS đã công bố tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên dự kiến tổ chức ngày 20/04 sắp tới.

Thừa nhận trong văn bản gửi đến cổ đông, HĐQT ROS cho biết, dù đặt ra mục tiêu khiêm tốn, nhưng với lợi nhuận sau thuế năm 2019 chỉ đạt 177.5 tỷ đồng, Công ty chỉ thực hiện được hơn 55% kế hoạch đề ra. Với kết quả này, ROS sẽ không chi cổ tức cũng như trích bất kỳ quỹ khen thưởng, phúc lợi hay các quỹ khác.

Cho năm 2020, Công ty đặt kế hoạch đi lùi với chỉ tiêu doanh thu 3,400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 54 tỷ đồng, lần lượt giảm gần 30% và 70% so với năm trước. Về phương án phân phối lợi nhuận, Ban lãnh đạo ROS không đề cập đến mức cổ tức dự kiến chi trả của năm 2020 nhưng dự kiến sẽ trích khoảng 14% lợi nhuận sau thuế cho việc khen thưởng, phúc lợi và các quỹ khác.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 dự kiến trình cổ đông ROS
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên của ROS

Tại cuộc họp sắp tới, Ban lãnh đạo ROS cũng đệ trình cổ đông một loạt các đơn miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với các ông Đỗ Như Tuấn, Doãn Văn Phương và đáng chú ý nhất là ông Trịnh Văn Quyết; miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Lâm Châu. Theo đó, ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu bổ sung các Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát mới cho nhiệm kỳ 2016-2021.

Đáng chú ý, HĐQT ROS dự kiến trình cổ đông thông qua chủ trương sáp nhập Công ty vào CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (HOSE: GAB), vốn là thương vụ thu hút sự chú ý trên thị trường chứng khoán những ngày gần đây.

Thừa Vân

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma