SBT: Đầu tư Thành Thành Công đã mua 16 triệu cp

14/09/2018 21:35

CTCP Đầu tư Thành Thành Công đã mua 16 triệu cp CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (HOSE: SBT) từ 22/08 đến 12/09.

SBT: Đầu tư Thành Thành Công đã mua 16 triệu cp

CTCP Đầu tư Thành Thành Công đã mua 16 triệu cp CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (HOSE: SBT) từ 22/08 đến 12/09.

Sau giao dịch, tổ chức này nắm 123.51 triệu cp SBT, tương ứng 24.93% vốn.

Tài liệu đính kèm:
20180914_20180914 - SBT - BAO CAO KQGDCP TC LQ-CTCP DAU TU TTC.pdf

Phương Châu

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma