SFI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

24/06/2019 16:46

SFI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190624_20190621 - SFI - CBTT thay doi so luong cp dang luu hanh.pdf

HOSE

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma