Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt sai phạm khi cổ phần hóa Hãng phim truyện VN

21/09/2018 09:02

Ngày 20/09, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam, trong đó chỉ ra một số sai phạm và khuyết điểm.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt sai phạm khi cổ phần hóa Hãng phim truyện VN

Ngày 20/09, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam, trong đó chỉ ra một số sai phạm và khuyết điểm.

Sai phạm về đất đai

Thứ nhất, Ban chỉ đạo cổ phần hóa không thực hiện việc lựa chọn đơn vị tư vấn định giá doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóa mà lại để Công ty lựa chọn là chưa thực hiện đúng thủ tục theo quy định. Thêm vào đó, Công ty thực hiện ký hợp đồng với 2 đơn vị tư vấn định giá doanh nghiệp và cổ phần hóa chưa tuân thủ theo mẫu hợp đồng được quy định. 

Thứ hai, việc Hãng phim truyện Việt Nam ký các hợp đồng cho thuê nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội; góp vốn liên doanh bằng quyền sử dụng đất và đồng ý cho đối tác (Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Du lịch Sài Gòn) quản lý điều hành hoạt động cho thuê văn phòng hoặc thuê các công ty, tổ chức chuyên nghiệp quản lý điều hành tại số 6 Thái Văn Lung, Quận 1, TPHCM là sai mục đích sử dụng, trái thẩm quyền quy định.

Đồng thời, trong quá trình quản lý sử dụng 4 cơ sở nhà, đất, Hãng phim truyện Việt Nam chưa thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai. Đến thời điểm kiểm tra (30/10/2017), Hãng chưa thực hiện các thủ tục để ký tiếp hợp đồng thuê đất đối với 2 cơ sở này. Ngoài ra, Hãng cũng chậm nộp tiền thuê đất đến thời điểm 30/09/2017 số tiền gần 22 tỷ đồng. Đến ngày 10/10/2017 Hãng đã nộp số tiền thuê đất tại 3 cơ sở nhà, đất số tiền là gần 15 tỷ đồng.

Đến thời điểm kiểm tra, Công ty được Bộ tài chính và UBND TP Hà Nội thống nhất để tiếp tục sử dụng đối với 2 cơ sở nhà, đất mà Công ty đang sử dụng gồm số 46 ngõ 151 Hoàng Hoa Thám và tại xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội. Đối với 2 cơ sở  số 4 Thụy Khuê và số 6 Thái Văn Lung chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Như vậy, Công ty chưa có phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chưa xử lý dứt điểm quyền sở hữu tài sản và quyền sử dụng đất của doanh nghiệp trước khi thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa. 

Ngoài ra, tại phương án cổ phần hóa và chuyển Hãng phim truyện VN thành CTCP, Hãng xây dựng phương án sử dụng đất trong đó bao gồm toàn bộ diện tích 1,208 m2 tại số 6 Thái Văn Lung và số 4 Thụy Khuê khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Vi phạm về quản lý tài sản, tiền vốn và hoạt động kinh doanh

Thứ ba, việc quản lý, theo dõi, hạch toán công nợ phải thu, phải trả tại Công ty còn chưa đúng quy định dẫn đến xảy ra một số vi phạm như: Quản lý và theo dõi khoản phải thu khác, đối tượng là Cục Điện ảnh chưa đúng; theo dõi khoản trả trước cho chi nhánh CTCP Điện ảnh Truyền hình (Hà Nội) chưa chính xác; việc hạch toán khoản vay nợ dài hạn của CTCP Quảng cáo Sao thế giới là không đúng; số tiền lương trả thiếu cho người lao động và số tiền lương đã chi thanh toán cho người lao động không đi làm chưa được hạch toán; đơn vị không thực hiện việc thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý về phương pháp và thời gian trích khấu hao; tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả, kết quả kinh doanh các năm đều lỗ liên tiếp. Một số chi phí vuột so với chi phí được duyệt; hàng năm Công ty chưa thường xuyên đối chiếu công nợ với khách hàng...

Ngoài ra, Hãng cũng chưa xác định được giá trị thương hiệu cụ thể của Hãng phim.

Thứ tư, việc thực hiện thủ tục bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược của Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Công ty cơ bản đã thực hiện theo quy định nhưng vẫn còn có hạn chế và sai sót. Cụ thể, Ban chỉ đạo và tổ giúp việc cổ phần hóa chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục về việc lựa chọn và phê duyệt tiêu chí nhà đầu tư chiến lược. Công ty xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, không nêu cụ thể các điều kiện, làm hạn chế việc chọn được nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực liên quan đến việc sản xuất phim và văn hóa điện ảnh. Xây dựng tiêu chi và cam kết lựa chọn nhà đầu tư chiến lược chưa đáp ứng đầy đủ những yêu cầu thực tiễn với một ngành nghề kinh doanh đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật điện ảnh.

CTCP Đầu tư và Phát triển Phim truyện VN chưa thực hiện một số nội dung được đề ra trong ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Đồng thời, nhà đầu tư chiến lược chưa xây dựng đầy đủ phương án hỗ trợ kinh doanh như trong cam kết.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo còn có một số sai sót trong việc lập danh sách, xây dựng phương án sử dụng lao động.

Kiến nghị xử lý

Cuối cùng, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ngay các quy trình, thủ tục theo quy định để cho nhà đầu tư chiến lược là Tổng công ty Vận tải Thủy - Công ty Cổ phần xin rút vốn trước thời hạn.

Chủ trì làm việc với nhà đầu tư mới đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định và các đơn vị có liên quan thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp nhận và chuyển giao Hãng phim truyện Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời thành lập Hội đồng xác định giá trị thương hiệu Hãng phim truyện Việt Nam. Sau khi có kết quả, xác định lại giá trị doanh nghiệp và tỷ lệ cổ phần của mỗi cổ đông cho phù hợp, đảm bảo đúng luật định.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan, xử lý dứt điểm những vướng mắc về đất đai, hoàn thiện phương án sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở phương án sử dụng đất được duyệt, xác định lại giá trị doanh nghiệp có tính đến yếu tố về lợi thế vị trí địa lý của các cơ sở nhà, đất theo đúng luật định.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo CTCP Đầu tư Phát triển phim truyện Việt Nam hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghĩa vụ tài chính để ký hợp đồng thuê đất, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật đối với cơ sở nhà đất tại số 46 ngõ 151 Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình) và tại xã Uy Nỗ (huyện Đông Anh, Hà Nội).

Đối với cơ sở nhà, đất tại số 6 Thái Văn Lung (TPHCM) liên hệ với Công ty Quản lý Kinh doanh nhà TPHCM để thực hiện các thủ tục hành chính và nghĩa vụ về đất đai theo quy định của pháp luật.

Đối với cơ sở nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê (Hà Nội) thì thực hiện xử lý dứt điểm các yêu cầu của Bộ Tài chính và các yêu cầu của UBND TP Hà Nội, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý. Yêu cầu Ban chỉ đạo cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam khắc phục, xử lý ngay những tồn tại, hạn chế nêu trên.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra Chính phủ đề nghị Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chính thức chuyển sang CTCP. CTCP chuyển giao những tài sản không cần dùng, tài sản ứ đọng và tài sản chờ thanh lý cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Ngoài ra, cơ quan thanh tra cũng kiến nghị xử lý hành chính, trong đó yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm điểm, chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý đối với các đơn vị, cá nhân trước những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm như đã nêu.

Cùng với đó là kiến nghị UBND TP Hà Nội và TPHCM chấn chỉnh công tác quản lý, kinh doanh nhà đất trên địa bàn, thực hiện truy thu các khoản thuê nhà, đất còn nợ đọng.

Thái Hương

Fili

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma