TLD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn An Ngọc

12/02/2019 17:19

TLD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn An Ngọc

Nguyễn An Ngọc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190212_20190212 - TLD - BCGD Nguyen An Ngoc.pdf

HOSE

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma