Trường Hải: Lãi ròng 6 tháng hơn 3,003 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch năm

11/09/2018 11:43

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, Trường Hải đạt 27,751 tỷ đồng doanh thu và hơn 3,003 tỷ đồng lãi ròng, tăng lần lượt 9% và 17% so với cùng kỳ năm 2017. Chỉ tính riêng quý 2, lãi ròng đã gấp 1.5 lần cùng kỳ lên 1,977 tỷ đồng.

Trường Hải: Lãi ròng 6 tháng hơn 3,003 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch năm

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, Trường Hải đạt 27,751 tỷ đồng doanh thu và hơn 3,003 tỷ đồng lãi ròng, tăng lần lượt 9% và 17% so với cùng kỳ năm 2017. Chỉ tính riêng quý 2, lãi ròng đã gấp 1.5 lần cùng kỳ lên 1,977 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 của THA. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: THA

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2018 của CTCP Ô tô Trường Hải (OTC: THA), doanh thu trong kỳ đạt 14,505 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng nhẹ 10%, lợi nhuận gộp tăng hơn 32% lên hơn 3,014 tỷ đồng.

Doanh thu và chi phí tài chính biến động theo chiều hướng có lợi cho doanh nghiệp. Trong đó, doanh thu tài chính gấp hơn 2 lần cùng kỳ, đạt hơn 342 tỷ đồng; chi phí tài chính và chi phí lãi vay đều giảm, lần lượt ghi nhận 225 tỷ đồng và 136 tỷ đồng.

Về các khoản mục chi phí còn lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều ghi nhận khoảng 470 tỷ đồng, tăng 25% và 41% so với cùng kỳ năm 2017.

Kết quả, trong quý 2/2018, THA đạt 2,226 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 1,977 tỷ đồng lãi ròng, đều tăng trên 50% so với quý 2/2017.

Theo BCTC soát xét bán niên 2018, lũy kế 6 tháng đầu năm THA đạt 27,751 tỷ đồng doanh thu và hơn 3,003 tỷ đồng lãi ròng, tăng 9% và 17% so với cùng kỳ năm 2017.

Được biết, năm 2018, Trường Hải đặt kế hoạch doanh thu thuần 73,548 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 7,075 tỷ đồng. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Trường Hải đã đạt 38% kế hoạch, còn lợi nhuận sau thuế hơn 42%.

Nguyên Ngọc

FILI

Nguồn tài liệu:

BCTC QUY II 2018 GR_signed.pdf

BCTC hop nhat giua nien do 2018_signed.pdf

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma