TTB bị phạt 225 triệu đồng vì vi phạm quy định công bố thông tin 

19/08/2019 18:28

Ngày 15/08/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (HOSE: TTB) với tổng cộng mức phạt tiền đối với Công ty 255 triệu đồng. Cụ thể:

TTB bị phạt 225 triệu đồng vì vi phạm quy định công bố thông tin 

Ngày 15/08/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (HOSE: TTB) với tổng cộng mức phạt tiền đối với Công ty 255 triệu đồng. Cụ thể:

Công ty bị phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Công ty không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và trên trang thông tin điện tử của Công ty đối với Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo định kỳ 6 tháng một lần cho đến khi hoàn thành dự án đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 và chào bán ra công chúng để tăng vốn từ 193.5 tỷ đồng lên 387 tỷ đồng.

Đồng thời, Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của HNX và trên trang thông tin điện tử của Công ty một loạt tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, Báo cáo tài chính (BCTC) quý 4/2017, BCTC quý 1/2018, Quyết định của Tổng Giám đốc số 139/2018/QĐ-TGĐ ngày 24/05/2018 về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tô Hữu Khánh, CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành theo Công văn số 193/CBTT-TTB/2017 ngày 11/09/2017, Quyết định Hội đồng quản trị thông qua giao dịch của Công ty với Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đất Vượng (người có liên quan với Tổng Giám đốc Công ty) đối với giao dịch hợp tác kinh doanh theo Biên bản làm việc ngày 28/11/2017.

Ngoài ra, Công ty bị phạt tiền 85 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo có nội dung không chính xác. Công ty đã thực hiện giao dịch với bên liên quan là Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đất Vượng (người có liên quan với Tổng Giám đốc Công ty). Tuy nhiên, Công ty không trình bày trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 về giao dịch này.

Theo đó, Công ty buộc phải cải chính thông tin đối với nội dung báo cáo không chính xác để khắc phục hậu quả.

Thêm vào đó, vì không báo cáo theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của UBCKNN (UBCKNN đã yêu cầu Công ty thực hiện kiểm toán tình hình sử dụng vốn đối với 03 đợt tăng vốn trong năm 2016 từ 73.5 tỷ đồng lên 387 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay Công ty chưa thực hiện báo cáo UBCKNN về Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ 3 đợt tăng vốn được kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật và theo yêu cầu của UBCKNN), TTB bị phạt tiền 85 triệu đồng.

Yến Chi

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma