Tuần 18 - 24/08: Quỹ iShares MSCI Frontier 100 ETF yên ắng

28/08/2018 11:48

Tuần 18 - 24/08/2018, quỹ iShares MSCI Frontier 100 ETF án binh bất động sau tuần bán ròng.

Tuần 18 - 24/08: Quỹ iShares MSCI Frontier 100 ETF yên ắng

Tuần 18 - 24/08/2018, quỹ iShares MSCI Frontier 100 ETF án binh bất động sau tuần bán ròng.

Thay đổi số lượng cổ phiếu trong danh mục MSCI ngày 24/08

Tại ngày 24/08/2018, tổng giá trị tài sản ròng của iShares MSCI Frontier 100 ETF ở mức 531.4 triệu USD, thấp hơn tuần trước khoảng 1.1 triệu USD. Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành và giá đóng cửa tại ngày 24/08 là 18.5 triệu ccq và 28.63 USD/ccq, thấp hơn mức giá 28.75 USD/ccq hồi cuối tuần trước.

Biểu đồ tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu tại ngày 24/08

Top 10 danh mục đầu tư của MSCI tại ngày 24/08
Trong Top 10 cổ phiếu có VNMVIC của Việt Nam.
Tỷ trọng các quốc gia trong danh mục MSCI ngày 24/08

Hàn Đông

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma