Vi phạm công bố thông tin, DTA bị phạt 85 triệu đồng

01/02/2019 23:05

Vào ngày 31/01/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 85 triệu đồng đối với CTCP Đệ Tam (HOSE: DTA) do vi phạm công bố thông tin.

Vi phạm công bố thông tin, DTA bị phạt 85 triệu đồng

Vào ngày 31/01/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 85 triệu đồng đối với CTCP Đệ Tam (HOSE: DTA) do vi phạm công bố thông tin.

Cụ thể, DTA không công bố thông tin theo quy định pháp luật trên trang thông tin điện tử của HOSE, trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trang thông tin điện tử của Công ty liên quan đến các tài liệu:

  • Các quyết định vay theo Hợp đồng tín dụng ngày 20/9/2016, ngày 17/01/2017, ngày 28/4/2017, ngày 29/9/2017 và ngày 19/10/2017;
  • Giải trình chênh lệch 5% kết quả kinh doanh trước và sau soát xét BCTC bán niên năm 2017;
  • Giải trình chênh lệch 10% kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2017 so với cùng kỳ năm trước;
  • Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý 4/2016, quý 2, 3, 4/2017 và quý 1/2018;
  • Báo cáo tài chính quý 3, 4/2017;
  • Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/03/2017/NQ-HĐQT ngày 02/3/2017 thông qua kết quả kinh doanh 2016 và phương hướng 2017;
  • Bản cung cấp thông tin người nội bộ và người có liên quan khi có sự thay đổi thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2017 tổ chức họp ngày 28/4/2018.

Theo đó, DTA bị phạt 85 triệu đồng.

Nguyên Ngọc

FILI

 

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma