VIC11901: Thông báo về niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên

25/06/2019 13:25

VIC11901: Thông báo về niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo về niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Trái phiếu VIC122020 (mã CK: VIC1190) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190625_20190625 - VIC11901 - TB vv Niem yet va Ngay giao dich dau tien TP VIC122020.pdf

HOSE

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma