VNM ETF có thêm hơn 14 triệu USD

05/02/2019 13:48

Số liệu từ IndexUniverse cho thấy nhà đầu tư đã đổ vốn thêm 14.66 triệu USD vào VanEck Vectors Vietnam ETF, trong thời gian từ 28/01 - 01/02/2019.

VNM ETF có thêm hơn 14 triệu USD

Số liệu từ IndexUniverse cho thấy nhà đầu tư đã đổ vốn thêm 14.66 triệu USD vào VanEck Vectors Vietnam ETF, trong thời gian từ 28/01 - 01/02/2019.

Toàn bộ lượng vốn trên đã được bơm vào VNM ETF trong các ngày từ thứ Hai (03/12) đến thứ Sáu (01/02), qua đó làm tăng tổng lượng vốn từ đầu năm đến nay lên 15.43 triệu USD.

Xu hướng dòng vốn tại VNM ETF từ ngày 28/01-01/02/2019
Xu hướng dòng vốn tại VNM ETF từ đầu năm 2019 đến nay
Nguồn: IndexUniverse

Tại ngày 01/02, tổng giá trị tài sản ròng của VanEck Vectors Vietnam ETF ở mức 343.1 triệu USD, cao hơn khoảng 12.9 triệu USD so với tuần trước. Giá trị tài sản ròng (NAV) và giá chứng chỉ quỹ ở mức 15.32 USD/ccq và 15.59 USD/ccq.

Tính từ đầu năm đến nay, giá chứng chỉ quỹ VNM ETF đã tăng 6.31%, dựa trên số liệu từ CNNMoney.

Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 01/02/2019 là 22.4 triệu đơn vị.

Diễn biến VanEck Vectors Vietnam ETF từ ngày 28/01-01/02/2019

Cát Lam

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma