VSH: Kiểm toán nhấn mạnh khoản nợ tiềm tàng

30/08/2018 16:34

CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HOSE: VSH) vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất soát xét giữa niên độ 2018 với ý kiến nhấn mạnh các vấn đề của đơn vị kiểm toán về nợ tiềm tàng và chi phí xây dựng cơ bản dở dang phát sinh.

VSH: Kiểm toán nhấn mạnh khoản nợ tiềm tàng

CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất soát xét giữa niên độ 2018 với ý kiến nhấn mạnh các vấn đề của đơn vị kiểm toán về nợ tiềm tàng và chi phí xây dựng cơ bản dở dang phát sinh.

Các vấn đề nhấn mạnh cụ thể như sau:

Thuyết minh số 29 của BCTC hợp nhất giữa niên độ, mô tả khoản Nợ tiềm tàng liên quan đến kết quả vụ kiện mà Công ty bị Tổ hợp nhà thầu Huadong - CR18G, gồm Tổng Công ty Công trình HydroChina Huadong và Công ty TNHH Cục Đường sắt số 18 Trung Quốc. 

Vào ngày 04/09/2014, Công ty đã nhận được Thông báo số 526/VIAC của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) về vụ kiện số 24/14 liên quan tới Hợp đồng số 885/2010/HĐ-VSH-TH về việc Thiết kế và Thi công tuyến năng lượng giai đoạn 2 dự án Thượng Kon Tum (Hợp đồng). Trong thông báo này, Tổ hợp nhà thầu Huadong - CR18G là nguyên đơn yêu cầu Công ty bồi thường về việc vi phạm Hợp đồng. Tuy nhiên, Công ty đã gửi đến VIAC hồ sơ tự bảo vệ. Ngoài ra, Công ty cũng đưa ra phản tố và yêu cầu bồi thường ngược lại vào ngày 20/11/2014. Tại ngày lập BCTC hợp nhất giữa niên độ này, Công ty chưa trích lập dự phòng cho khoản nợ liên quan đến vụ án này trên BCTC hợp nhất giữa niên độ do kết quả sau cùng của vụ kiện chưa được xác định.

Thuyết minh số 10 của BCTC hợp nhất giữa niên độ. Công ty đã ghi nhận một số hạng mục phát sinh của Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum (i)(*) với tổng giá trị xây dựng tạm tính gần 58 tỷ đồng, do phụ lục hợp đồng bổ sung phần khối lượng phát sinh và đơn giá chính thức của phần việc này chưa được phê duyệt. Vào ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ, Công ty và các nhà thầu xây dựng đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục cần thiết nhằm ký kết các phụ lục hợp đồng tương ứng. Theo đó, tổng giá trị xây dựng tạm tính này sẽ có thể thay đổi tuỳ theo phụ lục hợp đồng chính thức được phê duyệt.

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ 2018, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm của Công ty đạt hơn 411 tỷ đồng, tăng gần 29% so với 319 tỷ đồng cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 261.76 tỷ đồng, tăng hơn 33% so với 196.4 tỷ đồng cùng kỳ năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm, VSH đã thực hiện được 73% kế hoạch doanh thu và gần 95% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Gia Nghi

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma