VSH: Phát hành trái phiếu huy động 700 tỷ đồng

13/09/2019 09:56

Dự kiến, CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HOSE: VSH) sẽ huy động 700 tỷ đồng từ đợt phát hành trái phiếu này.

VSH: Phát hành trái phiếu huy động 700 tỷ đồng

Dự kiến, CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HOSE: VSH) sẽ huy động 700 tỷ đồng từ đợt phát hành trái phiếu này.

Theo phương án được thông qua, Công ty phát hành 700 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng một trái phiếu. Lãi suất trái phiếu được lấy theo lãi suất cổ đinh kết hợp thả nổi, mỗi kỳ tính lãi kéo dài 3 tháng liên tục trong thời hạn của trái phiếu.

Ước tính, Công ty sẽ huy động được 700 tỷ đồng từ đợt phát hành trái phiếu này. Số tiền thu được sẽ dùng tài trợ cho dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.

Giá phát hành trái phiếu bằng 100% mệnh giá trái phiếu. Đợt phát hành này được bảo lãnh phát hành với hình thức thức cố gắng tối đa. Dự kiến, Công ty sẽ phát trái phiếu tối đa 3 đợt. Đợt 1 dự kiến trong quý 3 hoặc quý 4 năm 2019. Đợt 3 và đợt 1 không cách nhau quá 2 tháng.

Công ty sẽ dùng toàn bộ công trình xây dựng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và các tài sản khác của Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn để đảm bảo cho đợt phát hành này.

Trái phiếu có thể được tự do chuyển nhượng.

Năm 2019, VSH đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 441,5 tỷ đồng và 187.6 tỷ đồng. Kết thúc nửa đầu năm, Công ty đã thực hiện được 56% kế hoạch doanh thu và 60% kế hoạch lợi nhuận

Tài liệu đính kèm:
20190912_20190912 - VSH - CBTT vv phat hanh trai phieu.pdf

Đông Tư

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma