DAS Cam kết bảo mật tất cả thông tin của khách hàng
1
2
3
4

Nhập thông tin để mở tài khoản

Nhập thông tin chủ tài khoản

Số lượng 02 In
Số lượng 02 In
Số lượng 01 In
Sau khi hoàn tất các hồ sơ như trên, khách hàng vui lòng gửi theo đường bưu điện về địa chỉ DAS (Chi tiết tại đây)
sau khi nhận được hồ sơ, DAS sẽ duyệt hồ sơ qua email

Kích hoạt tài khoản bằng mã số nhận qua email
Thông báo từ DAS


Dịch vụ mở tài khoản online chỉ áp dụng cho khách hàng cá nhân
Thông tin mở tài khoản online chỉ có giá trị trong 48h kể từ khi bấm xác nhận