DAS_CBTT BCTC riêng của DAS và BCTC hợp nhất của DAS, DAC Quý 4/2018

18/01/2019 08:00

  

Vui lòng xem file đính kèm:

1. Công văn CBTT  BCTC rieng & hop nhat _Quy 4.2018.pdf

2. Bao cao tai chinh rieng Quy 4.2018.pdf

3. CV giai trinh bien dong loi nhuan hop nhat quy 4.2018.pdf

4. CV giai trinh bien dong loi nhuan rieng Quy 4.2018.pdf

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma