Giao dịch kết nối ngân hàng BIDV

HƯỚNG DẪN TÀI KHOẢN GDCK KẾT NỐI TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG BIDV

1.    CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC KẾT NỐI 
1.1    Đăng ký mở tài khoản kết nối BIDV
-    Khách hàng có thể liên hệ bất kỳ chi nhánh nào của BIDV để đăng ký mở tài khoản tiền gửi thanh toán và đăng ký sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán để kết nối GDCK.
-   Giấy tờ cần thiết bao gồm: Chứng minh nhân dân hoặc Passport, Hợp đồng (hoặc bản sao) mở TK GDCK tại DAS.
Trường hợp Khách hàng đã có tài khoản tiền gửi thanh toán tại BIDV, Khách hàng vẫn phải đến hệ thống của BIDV để làm thủ tục đăng ký sử dụng TK để giao dịch chứng khoán.

1.2 Hủy kết nối hoặc đề nghị thay đổi tên Công ty GDCK
-    Để hủy kết nối hoặc đề nghị thay đổi Công ty GDCK, TK của Khách hàng phải đảm bảo không nằm trong tình trạng phong tỏa theo lệnh từ DAS. Khách hàng sẽ liên hệ DAS để hủy kết nối, và liên hệ BIDV để ngưng sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán kết nối giao dịch chứng khoán.

2    THỰC HIỆN GIAO DỊCH 
-    Các giao dịch liên quan đến chứng khoán thực hiện DAS
-    Các giao dịch liên quan đến tiền thực hiện tại BIDV

2.1 Thực hiện mua chứng khoán
-    KH đặt lệnh qua Bộ phận MG: Bộ phận MG thực hiện lựa chọn ngân hàng mà KH đã kết nối (BIDV) để truy vấn số dư tiền và đặt lệnh. 
-    KH đặt lệnh Internet: KH đăng nhập hệ thống của DAS, lựa chọn ngân hàng đặt lệnh. 
-    Số dư tiền trong TK BIDV sẽ bị phong tỏa tương ứng với giá trị mua và phí mua tạm tính. 
-    Sau khi hết giờ giao dịch, BIDV sẽ thu tiền mua và phí mua theo kết quả khớp lệnh trong ngày của DAS trên tài khoản tiền gửi thanh toán của KH.

2.2 Thực hiện bán chứng khoán
-    KH đặt lệnh qua Bộ phận MG: Bộ phận MG thực hiện truy vấn số dư chứng khoán và đặt lệnh. 
-    KH đặt lệnh Internet: KH đăng nhập hệ thống của DAS và đặt lệnh bán. 
-    Đến ngày T3, BIDV ghi tăng tiền bán, ghi giảm phí bán và tiền thuế trên tài khoản tiền gửi thanh toán theo kết quả giao dịch của ngày T. 

2.3    Thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán
-    KH ứng trước qua Bộ phận MG: Bộ phận MG thực hiện lệnh ứng trước cho KH . 
-    KH ứng trước Internet: KH đăng nhập hệ thống của DAS, truy vấn kết quả GDCK để thực hiện lệnh ứng trước.
-    Sau khi HĐ ứng trước được duyệt và phát vay tiền sẽ được ghi tăng trên tài khoản tiền gửi thanh toán của KH.

2.4    Thực hiện các giao dịch khác
-    Nhận cổ tức bằng tiền mặt, mua cổ phiếu lẻ, phát hành thêm... Tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng sẽ được ghi tăng hoặc giảm tiền tương ứng với các nghiệp vụ.
 
GHI CHÚ
KH có thể đăng ký kết nối GDCK với nhiều ngân hàng như: Local (DAS), BIDV và DAB, nhưng KH sẽ phải đăng ký một Ngân hàng mặc định cho việc giao dịch tiền, chi tiết như sau:
-    Khi mua chứng khoán, KH có thể lựa chọn tiền sẵn có trên TK Local tại DAS, trên TK thẻ tại DAB, trên TK tiền gửi thanh toán tại BIDV.
-    Khi bán chứng khoán và tất cả các nghiệp vụ khác đều giao dịch trên TK ngân hàng mặc định mà KH đã đăng ký để giao dịch tiền.
-    KH có thể thay đổi ngân hàng mặc định trong quá trình kết nối GDCK. Tuy nhiên, DAS sẽ khai báo lại cho KH khi hết ngày làm việc.

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma