Mở tài khoản chứng khoán

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

 Mở Tài Khoản

1. Khi khách hàng đến Hội sở hoặc các chi nhánh trực thuộc Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) để mở tài khoản, DAS sẽ không thu bất kỳ một khoản phí nào liên quan đến việc mở tài khoản của khách hàng. Bên cạnh đó, khách hàng có thể hưởng những lợi ích từ việc sử dụng các dịch vụ tiện dụng và tối ưu như tra cứu tài khoản, đặt lệnh trực tuyến trên Internet, đặt lệnh qua điện thoại di động.

2. Thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán (GDCK) bao gồm:

2.1. Đối với khách hàng trong nước

i. Khách hàng cá nhân:
Hợp đồng mở tài khoản: 02 bản. Tải về
- CMND của khách hàng: 01 bản photo.

ii. Khách hàng tổ chức:

- Hợp đồng mở tài khoản: 02 bản.Tải về
- Giấy Ủy quyền giao dịch (nếu có): 01 bản. Tải về
- Giấy Đăng ký mẫu chữ ký của những người tham gia điều hành tài khoản. Tải về
- Bản photo Giấy phép đăng ký kinh doanh.
- Bản photo CMND của người đại diện chủ tài khoản và những người được ủy quyền.
- Bản photo Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu (nếu có).

2.2. Đối với khách hàng nước ngoài cá nhân:

- Passport có công chứng tại Việt Nam.
Hợp đồng mở tài khoản (tiếng Anh và tiếng Việt).
Phiếu thông tin nhà đầu tư.
Giấy ủy quyền của nhà đầu tư cho DAS làm thủ tục mở tài khoản.

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma