Lưu ký chứng khoán

Trường hợp khách hàng sở hữu cổ phần được niêm yết tại Sở GDCK Tp.HCM hoặc đăng ký giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội, khách hàng cần mang Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đến DAS để làm thủ tục lưu ký

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin